İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir. İdarenin yaptırım gücünün ağır sonuçlara ve telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunma hakkı bulması büyük önem taşımaktadır.

Proaktif Hukuk ve Avukatlık Ofisi olarak, hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare hukuku konusunda uzman hukukçularımızdan oluşan departmanımızla müvekkillerimizin hizmetindeyiz. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca,

  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
  • İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları,
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları,
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,
  • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
  • Memur davaları,
  • Öğrenci davaları,
  • Karayolları Trafik Davaları,
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar,

Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Bu Sayfayı Paylaş