Sözleşmeler Hukuku

Hukuk alanındaki en sağlıklı yaklaşım, ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek tedbirleri almaktan geçer. İşte koruyucu, bir diğer adıyla önleyici hukuk dediğimiz kavram, ihtilafın henüz ortaya çıkmadığı durumda araya girerek ileride karşılaşabilecek riskleri daha karşılaşmadan önleme ya da en aza indirme faaliyetidir. Olağan hayatta imzalanan akitler de bu amaca hizmet etmek için imzalanmaktadır. Bu sebeple imzaladığımız sözleşmelerin içerikleri fazlasıyla önem arz etmektedir. Şirketinizin ticari faaliyetlerini en az hukuki risk ve en az maliyetle yürütmesini amaçlıyoruz. Sözleşmeler hukuku alanında danışmanlık almanın amacı, müvekkillere “hukuki korumaya sahip bir sözleşmenin olmazsa olmazları, hazırlanmış bir sözleşmenin bu gözle denetlenmesi, ihtilafların mahkeme aşamasına taşınmadan en az maliyetle çözümü” konularında çözüm sağlamaktır.

Bu Sayfayı Paylaş