Spor Hukuku

Spor hukuku

Sporun, gerek ekonomik gerek sosyal olarak büyük önem taşır hale geldiği günümüzde, spor hukuku tüm gelişmiş ülkeler tarafından hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmekte ve sporun vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Sporun kendine özgü bir yapısı olduğu ve sportif ihtilafların da bu kendine özgü yapı çerçevesinde ve “spor hukuku” bilim alanı kapsamında çözülmesi gerektiği artık tüm dünyada kabul edilir hale gelmiştir. Dünyada özellikle Avrupa’da uzunca bir geçmişe ve üzerine çalışan pek çok avukat ve akademisyen hukukçuya sahip olan Spor Hukuku, ülkemizde çok yeni bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa futbolunda belli bir yeri olmasına rağmen ülkemiz, Spor Hukukunda yetişmiş kadrolarının hemen hemen hiç olmamasından dolayı önemli bir çok davayı aslında aşılabilecek sebep ve hatalardan kaybetmiş, belki çok az bir kısmının eğitime ayrılması halinde tüm sorunlar aşılabilecek kadar büyük miktarlarda paralar yitirmiştir. Ancak günümüzde açıkça ortaya çıkmıştır ki Spor Hukuku çok önemli bir alandır ve bu iş ile gerçekten ilgilenen donanımlı hukukçulara büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında diğer hukuk dallarına göre çalışan hukukçu sayısının yetersizliği, bu konuda kendini yetiştiren hukukçulara da önemli fırsatlar sunabilmektedir.
Proaktif Hukuk Bürosu spor hukuku alanında uzman avukatları ile her türlü hukuki işlemi profesyonel bir şekilde yerine getirmektedir.

Bu Sayfayı Paylaş