Şirket Birleştirme ve Devralmaları

Şirket Birleştirme ve Devralmaları

Proaktif Hukuk Bürosu ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmaları ile joint venture olarak bilinen ortak girişim anlaşmaları kurulması süreçlerinde muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirkete hukuki destek vermektedir.
Proaktif Hukuk Bürosu, gerek alıcı gerekse satıcı tarafında yer alan ulusal ve uluslararası şirketler için, satın alma sürecini ilk aşamadan kapanış sonrasına kadar takip etmekte ve mevcut süreci şirketler için akıcı ve sade bir şekilde sürdürmeleri noktasında hukuki destek sağlamaktadır.
Birleşme veya devralma işleminin hukuki altyapısını hazırlama, ön hukuki incelemelerini gerçekleştirme, yabancı yatırımlar için olanlar da dâhil olmak üzere gerekli idari izinlerini alma, işlem süresince pazarlıkları yürütme ve niyet mektupları, hisse devir sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri gibi tanzim edilmesi gerekli tüm belgeleri hazırlama hizmetlerini de kapsamak üzere, bir birleşme veya devralmanın her bir aşamasında müvekkillerimizin yanında ve hizmetinde yer almaktayız. Bunların yanı sıra, mali güçlük yaşayan veya kayyum tarafından idare edilen şirketlerin yönetilmesi ve/veya satın alınması; ortak girişimler, geçici ortak teşebbüsler veya iş birleşmeleri; üst düzey yöneticiler için mali haklar; anonim ve limited şirket kuruluşları, şirket merkezi açılışları, şube, irtibat bürosu veya temsilcilik kuruluşları ve şirket kayıtlarının tutulması gibi konularda da hukuk hizmeti vermekteyiz

Bu Sayfayı Paylaş