Makaleler

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5/30/2024 4:43:13 PM

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılma hallerinden biri Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. Maddesinde belirlenmiş yatırımların gerçekleştirilmesine bağlıdır. İlgili yönetmelik uyarınca belirlenmiş yatırımları gerçekleştiren yabancıların vatandaşlığı, Cumhurbaşkanın kararı ile kazanılması söz konusu olmaktadır. Ancak bu hususta yatırımların gerçekleştirilmiş olması tek başına bir kriter olmayıp belli başlı şartların da gerçekleşmesi aranmaktadır. Zira vatandaşlığın kazanılmasında takdir yetkisi idarede olup özellikle milli güvenlik ve kamu güvenliğini zedeleyebilecek durumların mevcudiyetinde bu kişilerin talepleri idare tarafından reddedilebilir niteliktedir.

DEVAMI

İNSANİ İKAMET İZNİ NEDİR? NASIL ALINIR?

İNSANİ İKAMET İZNİ NEDİR? NASIL ALINIR?

5/30/2024 3:14:45 PM

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle, göç ve insan ticareti bakımından hedef ülke olmanın yanında, daha da yoğun olarak transit ülke konumundadır. Haliyle ülkemizde, bu insani sorumluluğun yerine getirilmesi bağlamında özel düzenlemelere zorunlu olarak ihtiyaç duyulmuştur. Bundan hareketle, vize ya da vize muafiyeti tanınan düzenlemelerde öngörülmüş sürelerden daha uzun süre ülkemizde kalmak isteyen her yabancı ikamet izni almak zorundadır. İşte bu makalemizde ele alacağımız insani ikamet izni de bu ikamet izni türlerinden biri olup, istisnai nitelikte bir ikamet iznidir.

DEVAMI

MAVİ KART NEDİR? NE İŞE YARAR? NEREDEN VE NASIL ALINIR?

MAVİ KART NEDİR? NE İŞE YARAR? NEREDEN VE NASIL ALINIR?

5/30/2024 1:43:18 PM

Mavi kart, doğumla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde etmiş kişilerin daha sonra bu vatandaşlıklarını çıkma izni suretiyle kaybetmeleri halinde kanunun bu kişilere birtakım haklar tanımaya devam etmesini içerir. Mavi kart, kimlik işlevselliğine sahiptir. Mavi kartlı kişiler Türkiye vatandaşlarına sağlanan bazı haklar dışında bütün haklara bir vatandaş gibi sahiptirler. Milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hususlar saklıdır.

DEVAMI

ÖĞRENCİ İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

ÖĞRENCİ İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

5/30/2024 11:21:18 AM

Öğrenci ikamet izni, bireylere eğitim süreleri boyunca ülkede bulunma hakkı tanıyan bir oturum türüdür. Ülkemize eğitim amacıyla gelen ve vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin, kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni almaları zorunludur. Öğrenci ikamet izninden muaf olmayan ve Türkiye’de vize süresi veya vize muafiyet süresi sona eren veya 90 günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları gerekmektedir. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde eğitim alacak yabancılara öğrenci ikamet izni verilmektedir.

DEVAMI