Ticaret ve Şirketler Hukuku

Belirsizlik ve güven eksikliği ticari hayatın en önemli problemlerindendir. Bu problemi çözmek ise taraflar arasında imzalanan sözleşmelerle sağlanır. Ticaret yapıyor ve üretim yapıyorsanız, bu mal ve hizmeti piyasada kullanıyor ve onlarla bir çok sözleşme yapıyorsunuz. Şirketiniz sözleşme ihlali ile karşılaştığında ve ya siz ihlal ettiğinizde yapmakta olduğunuz ticari işin sekteye uğradığı yetmiyormuş gibi birde hukuki ve mali tazminatlar çıkaracak ticari uyuşmazlık ve davalarla karşı karşıya kalacaksınız. Böyle bir duruma rastladıysanız ve ya muhtemel bir hal ise, mali ve hukuki haklarınızı aramakla mükellefsiniz. Proaktif Hukuk Bürosu hak aramanızı kolaylaştıracak nitelikli hizmetinden faydalanmak için iletişime geçin ve randevu alınız. Ticaret hukuku, ticari karakter taşıyan olaylara uygulanan hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku yapısal ve işlevsel anlamda en geniş hukuki alanlardan biri olmasında dolayı alanında uzman kişiler ile hukuki problemler çözülmelidir. Proaktif Hukuk Bürosu olarak her türlü ticari uyuşmazlığı alternatif uyuşmazlık yolları da dahil olmak üzere çözmekte uzman bir yetkinliğe sahiptir. Ticaret Hukukunun kapsamı; Ticari İşletmenin Unsurları, Ticari İşletenin Devri, Ticari İşletmede Merkez Şube Ayrımı, Ticari İş ve Hüküm, Ticari Davalar ve Hükümler, Ticari İşletme, Marka ve Ünvan, Rekabet Hukuku, Ticari Defterler, Cari Hesap, Şirket Hukuku, Adi Şirket, Limited Şirketi, Kollektif Şirket, Anonim Şirketi gibi başlıklardan oluşmaktadır. Ticari hayatın vazgeçilmez unsuru olan şirketlerin her işlemi hukuk alanında sonuç doğuran işlemlerdir. Şirketler, hukukun geniş yelpazesinde hukuki işlemler yapması bu hukuk dalını birçok hukuk dalı ile ilişkili olmasına neden olmuştur. Ancak şirketler hukukunda şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, şirket birleşme devralmalarının hukuki süreçlerinin yürütülmesi, şirketin yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyumu, sermaye artırımı, şirket tasfiyesi ve iflas ertelemesi gibi konuları özellik arz etmektedir. Özellikle son dönemde Türk Ticaret Kanunu’nun değişmesi ile birlikte gelen yeniliklere göre şirketlerin hukuki olarak yapılandırılması, şirket yönetim kurulu üyelerin hukuki ve cezai sorumluluklarının düzenlenmesi önem kazanmıştır. Önleyici hukuk hizmeti ile birlikte ticari hayatına hukuki olarak bir sorunla karşılaşmadan ve ya karşılaşılan bu sorunu mümkün olan en küçük riskle atlatılması, şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na uygun şekilde yeniden yapılandırılması ile mümkündür.

Bu Sayfayı Paylaş