COVİD-19'UN YARGILAMA SÜRELERİNE ETKİSİ

COVİD-19'UN YARGILAMA SÜRELERİNE ETKİSİ

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair” Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre korona virüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi için getirilen durma süresi 15 Haziran 2020’ye kadar uzatılmıştır.

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ihbar ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler; CMK, HMK, İYUK ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda hakim tarafından tayin edilmiş tüm süreler; arabulucuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin süreler, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler durdurulmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzatma kararıyla icra-iflas hukuku dışındaki tüm süreler 13 Mart-15 Haziran 2020 tarihleri arası için, icra işleri ise 22 Mart-15 Haziran 2020 tarihleri arası için durmuştur. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacak. İcrada daha önce satış günü verilmiş ise bile bu işlemler de durmaya devam edecek. 15 Haziran 2020'den sonra yeni satış günü verilecek. Ancak yeni satış ilanı için tekrar ilan ücreti alınmayacak. Bu ilan elektronik ortamda yapılacak.

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zaman aşımı süreleri, CMK’da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler, HMK’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler durmayacak.

Adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki duruşmalar da HSK kararıyla 15 Haziran’a kadar ertelendi. Yargıtay ve Danıştay’daki duruşmaları erteleme yetkisi ise bu mahkemelerin Başkanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacak. Salgının seyrine göre ertelenme tarihlerinin değiştirilmesi mümkündür.

Bu konuda daha detaylı bilgi için T.C CUMHURBAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMİ'nden 7226 numaralı mevzuatı inceleyebilirsiniz.

 


Bu Makaleyi Paylaş