Makaleler

Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü

Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü

4/22/2022 7:05:08 PM

Sigorta sözleşmesi kurulurken, sigortacının primi doğru bir şekilde tespit edebilmesi veya sözleşmeyi yapıp yapmama iradesini sağlıklı bir şekilde oluşturabilmesi için sigorta konusuna ilişkin bilgi sahibi olması gerekir. Bu nedenle sigorta ettiren, sigorta sözleşmesi kurulmadan önce, sigortacıya bilgi vermekle yükümlüdür. Bu yazımızda sigorta ettirenin sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünü, bu yükümlülüğün ihlali ve sonuçları incelenecektir.

DEVAMI

Doğrudan İflas

Doğrudan İflas

4/21/2022 9:09:24 PM

Takipsiz iflas yahut kanunun ifadesiyle “doğrudan doğruya iflas”, bazı şartların varlığı halinde, alacaklının borçlunun iflasını isteyebilmesi için önce icra dairesinde iflas yoluyla takip yapmaksızın iflas davası açabilmesini ve borçlu hakkında iflas kararı alabilmesini ifade eder. Bu yazımızda doğrudan iflasın sebeplerini ve doğrudan iflasta yargılama usulünü inceleyeceğiz.

DEVAMI

Navlun Sözleşmelerinde Taşıma Borcunun İfası

Navlun Sözleşmelerinde Taşıma Borcunun İfası

4/21/2022 9:06:12 PM

Taşıyanın, eşyanın yükleme limanında gemiye yüklenmesinden, varma limanında eşyanın boşaltılıp gönderilene teslim edilmesine kadar geçen sürede bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Bu yükümlülükler taşıyanın taşıma borcunu gerektiği gibi yerine getirebilmesi için uyması gereken yükümlülüklerdir. Taşıtan da taşıma borcunun ifası sürecinde taşıyana, eşya hakkında tam ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. Bu yazımızda taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan taşıma borcunu nasıl ifa edeceğini inceleyeceğiz.

DEVAMI

Ticari Defter ve Belgelerin Ziyaı

Ticari Defter ve Belgelerin Ziyaı

4/20/2022 4:22:10 PM

Tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları birtakım ticari defter ve belgeler vardır. Bazı durumlarda tacirlerin tutmak ve saklamakla yükümlü oldukları bu defter ve belgeler, tacirin kusuru ve iradesi dışında bir nedenle zayi olabilir. Bu gibi hallerde tacir, mahkemeye başvurarak kendisine bir zayi belgesi verilmesini isteyebilir. Bu belge sayesinde tacir, ticari defter ve belgelerini ibraz etmemesinin hukuki ve cezai sorumluluğundan kurtulmuş olur. Bu yazımızda, tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları ticari defter ve belgelerin neler olduğu, bu defter ve belgelerin hangi hallerde zayi olmuş sayılacağı, zayi belgesinin nasıl alınacağı ve sonuçlarını bulabilirsiniz.

DEVAMI