Makaleler

Tenkis Davası

Tenkis Davası

4/20/2022 4:16:41 PM

Mirasbırakanın yaptığı bazı ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar, mirasbırakanın tasarruf nisabının aşarak, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal edebilir. Bu durumda “tenkis davası” açma ihtiyacı ortaya çıkar. Tenkis davasıyla, mirasbırakanın yaptığı saklı payları ihlal eden kazandırmalar, ihlal ölçüsünde geçersiz kılınır. Bu yazımızda tenkis davasının şartları, niteliği, tarafları, dava açma süresi ve yetkili mahkeme konularını bulabilirsiniz.

DEVAMI

Sigortacının Bilgilendirme Yükümlülüğü

Sigortacının Bilgilendirme Yükümlülüğü

4/19/2022 4:28:22 PM

Sigorta sözleşmelerinde sigortacı, sözleşme öncesinde ve sözleşme süresince; sigorta ettireni, lehtarı, sigortalıyı ve kanunda belirtilen diğer ilgilileri, sigorta sözleşmesine etki edebilecek nitelikteki olay ve olguları bildirmekle yükümlüdür. Bu makalemizde “sigortacının bilgilendirme/ aydınlatma yükümlülüğü” ve bu yükümlülüğün ihlalinin sonuçlarını bulabilirsiniz.

DEVAMI

Ziynet Alacağı Davası

Ziynet Alacağı Davası

4/19/2022 4:23:53 PM

Türk toplumunda düğün merasimlerinde evlenecek çiftlere takı takılması yaygın bir gelenektir. “ziynet eşyası” adı verilen bu çeşitli takıların boşanma söz konusu olduğunda ne olacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Kişisel mal olarak kabul edilen ziynet eşyaları, ziynet alacağı davasıyla talep edilebileceği gibi boşanma davasıyla birlikte de talep edilebilir. Bu makalemizde ziynet eşyası kavramı, ziynet alacağı davasının şartları, davada ispat yükü ve davada zamanaşımı konularını bulabilirsiniz.

DEVAMI

Sözleşmenin Uyarlanması

Sözleşmenin Uyarlanması

4/18/2022 9:56:50 PM

Tarafların sözleşmeyi akdederken öngöremedikleri ve sözleşmeyi aynı şartlarla sürdürmelerinin kendilerinden beklenemediği durumlar ortaya çıkabilir. Sözleşmenin yapıldığı esnada karşılıklı edimler arasındaki denge, bu beklenmeyen olağanüstü durumlar nedeniyle önemli ölçüde bozulabilir. Bu gibi hallerde sözleşmenin uyarlanması istenebilir. Bu makalemizde uyarlamanın hukuki temelini, hangi hallerde istenebileceği, uyarlamanın hüküm ve sonuçlarını bulabilirsiniz.

DEVAMI