Ortak Girişim (Joint Venture) Sözleşmeleri

Ortak Girişim (Joint Venture) Sözleşmeleri

Ortak Girişim (Joint Venture) Ne Demektir?

 Şirketler sermayelerini ve bilgilerini birleştirmek amacıyla ortak ekonomik amaç için bir araya gelerek ve Joint Venture  adında bir ortaklık oluşturmaktadırlar. Joint Venture, büyük sermayeli projelerin uygulanması için  kullanılan bir yöntemdir.Joint Venture yeni pazarlara girmek, rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen firmalar tarafından sık kullanılan ortaklık yapısını oluşturur.Türk hukukunda Joint Venture ortak girişim olarak anılmaktadır.

Joint Venture(Ortak Girişim) Tanımı

İki veya daha çok ortağın, kendi faaliyetlerini sürdürürken, belli bir işi görmek amacıyla sürekli veya geçici olarak şirket kurup bu şirkete kendi işletmelerinden teknik, mali ve ticari destek sağlamaları üzerinde anlaşmalarıdır.Bu ortak girişimin yani Joint Venture’nin her ülkede değişik anlamları bulunmaktadır.Aynı zamanda her ülkede farklı uygulamalar gösterebilir.

Neden Ortaklık Girişimi Kurulur?

 • Hukuki Zorunluluk

 • Teknik alt yapının ortak kullanımı

 • Yönetim ve deneyimlerin paylaşımı

 • Kaynak Birleştirme

 • Rekabet gücünü arttırma ve riski paylaşma gayesi

Joint Venture (Ortak Girişim) Unsurları Nelerdir?

 • Kar etmek amacıyla kurulmaları ve ortakların kâra veya zarara müşterek olarak katılmaları gerekir.

 • Belli bir işi görmek sebebiyle kurulması, işin tamamlanması ile sınırlı olması, işin bitimi ile kendiliğinden sona ermesi gerekir. Çünkü Joint Venture ’de esas olan ortakların varlığı değil işin kendisidir, bundan dolayıdır ki, tüzel kişilikleri yoktur.

 • Birbirinden tamamen bağımsız İki veya daha çok kişinin, kişiliklerinin dışında Joint Venture amacıyla müşterek yönetim olarak hareket etmesi.

 • Ortakların ana işletmelerinden ortak girişime teknik, mali ve ticari destek sağlamaları

Kurumlar Vergisi Yönünden Türkiye’de İş Ortaklığı Kurulması Şartları Nelerdir?

 • İş ortaklığı konusunun belli bir iş olması

 • İşin tamamında sorumlu olmaları

 • İşin bitiminde kazancın paylaşılması

 • Ortaklardan en az birinin Kurumlar Vergisi mükellefi olması

 • İş Ortaklığı ortaklarının mükellefiyetlerini İş ortaklığı olarak tesis edilmesini talep etmeleri

Borçlar Kanunu Yönünden Yapılan Ortaklığın Adi Ortaklık Sayılması Şartları Nelerdir?

 • İki veya daha fazla kişinin var olması

 • Ortakların ortaklık iradesini belirtmesi

 • Ortak bir amaca erişmek için kurulması

 • Ortakların emeklerini ve mallarını birleştirmeleri

 • Bir sözleşmenin düzenlenmiş olması

 • Türk Ticaret Kanununda tanımlanan Şirketlerin belirgin niteliklerini taşımıyor olması gerekir.

Kamu İhale Kanunu Yönünden Ortaklık Girişimi Nasıl Değerlendirilir?

 İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığı ve konsorsiyumları ifade eder kamu ihale kanunu Joint Ventureyi.

Hukuki yönünden yapılan bu tanımlama, Ortak Girişim ve Konsorsiyum terimleriyle ilgili ilk düzenleme olma özelliğini taşımaktadır.

Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum şeklinde iki türlü oluşturulabilir.

Joint Venture ve Konsorsiyumların Adi Şirket Kabul Edilmesi

Karşılaşılan sorunlara örnek vermek gerekirse;

  Joint Venture – İş Ortaklığı  –Ortak Girişim – Konsorsiyum tanımları uygulamada benzer yapıları ifade etmekle birlikte aralarında küçük ayrımlar barındırırlar.

  Daha çok uygulamadan ortaya çıkan bu alt ayrımların ve değişik adların kullanılmasından ortaya çıkan ticaret veya vergi hukukunu, çalışma mevzuatını,teşvik mevzuatını ilgilendiren çok çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Kavramların anlamları açıklığa kavuşturulmalı,tanım birliği sağlanmalı ve bağlı mevzuatların bu üst başlıklara uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

 

 Bu kavramların hukuki statüleri tam olarak netlik kazanmadığı için ve ortaklığa ilişkin kavramlar ve içerikleri herkes tarafından farklı algılanabildiği için uygulama sonuçları da  belirsiz olmaktadır.

 Adi şirket hükümlerine tabi  bu ortaklıkların vergi kanunları karşısında durumları net olarak belirtilmiş değildir.  

  Bu kavramların tüzel kişilikleri bulunmadığı için hak ve fiil ehliyetleri de bulunmamakta ve dolayısı ile ehliyete bağlı tüm hakları da kullanılmamaktadır..

 

Proaktif ailesi olarak sizlere deneyimli avukatlar ile hizmet vermekteyiz.Proaktif hukuk ve danışmanlık bürosu olarak sizlere online destek ve bizzat ofiste hizmet vermekteyiz.Deneyimli avukatlar ile 2001 yılında Zekeriya Karataş önderliğinde kurulan büromuz sizlere çeşitli hukuki alanlarda hizmet sunmaktadır.

 


Bu Makaleyi Paylaş