Kooperatif Avukatı

Kooperatif Avukatı

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kooperatif hukukundan kaynaklanan tüm sorunlarınızı gidermek amacıyla uzman avukat kadrosuyla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kooperatiflerin kuruluş sözleşmelerinin düzenlenmesi, doğacak ihtilafların çözümü, genel kurul toplantılarının yapılması, ana sözleşmede değişiklikler, kooperatif yönetim kurulunun almış olduğu kararlardaki usulsüzlükler, üye olma ve üyelikten çıkma gibi daha sayabileceğimiz pek çok konuda sizlere yardımcı olan hukuk büromuz yetmişten fazla çalışanıyla kurumsal ve profesyonel bir şekilde sorununuzu ele almakta, acil ve etkili çözümler sunmaktadır.

‘’Proaktif’’ çalışma esasını benimseyen büromuz, hukuki problem henüz doğmadan meseleye müdahale etmekte ve muhtemel pürüzlerin oluşmasını engellemektedir.

Hukukçuların görevi sadece sorun doğduktan sonra olayı çözüme kavuşturmak değil aynı zamanda hukuki işlemlerin usulüne uygun olarak ve problem doğmasına yer vermeyecek şekilde yerine getirilmesidir. Bu anlayışla yola çıkan Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu gün geçtikçe başarılarına yeni başarılar eklemekte ve müvekkillerinin duyduğu memnuniyetle kıvanç duymaktadır.

Kooperatif Nedir?

Kanuni tanımından yola çıkarsak kooperatifi şu şekilde özetleyebiliriz: Tüzel kişiliğe sahip, kooperatif ortaklarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan, iş gücü ve parasal katkılarla yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle geliştirilen ortaklıklardır.

Yapı Kooperatifleri

Birçok konuda kooperatif ortaklığı kurulabilir. Uygulamada en çok karşılaştığımız kooperatif türü ise yapı kooperatifleridir. İnsanlar konut ihtiyacını karşılamak amacıyla bir nevi ‘’imece’’ usulüyle bir araya gelerek ve tek başına karşılayamayacakları bu ihtiyacı diğer insanları da katkı sağlamaya dahil ederek hem daha hızlı hem de maliyeti daha düşük bir biçimde bu ihtiyaçlarını gidermektedirler. Sosyal politikaların bir sonucu olarak yapı kooperatiflerinde devlet desteği de sunulmuş böylece maliyetin daha da düşmesi sağlanmış ve idare denetimi mekanizması devreye alınıp yapının inşaat aşamasının hız kazanmasının önü açılmaya çalışılmıştır. Uygulamada ne yazık ki çeşitli sıkıntılar doğmuş ve insanlar bazı durumlarda mağdur olmuştur. Özellikle çok uzun süren inşaat aşamaları bazen bu sistemin açmazlarından biri olmuştur.

Kooperatif Hukuku

Kooperatiflerin amacı yukarıda da bahsettiğimiz gibi ekonomik temellidir. Hukukumuzun fonksiyonlarından biri kişinin mal varlıklarının korunması ve ekonomik özgürlüğünün sağlanmasıdır. Kooperatif hukukunun gelişimini bu eksende okumak faydalı olacaktır. Kooperatif hukuku kökenini ortaklıklar hukukuna dayandırmakla beraber 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu bu alandaki kanuni düzenlememizdir. Bunun yanında yönetmelikler, tüzükler ve Yargıtay İçtihatlarıyla beslenmekte olan kooperatif hukuku çağın ihtiyaçlarını cevap verecek biçimde revize olmaktadır.

Kooperatif Avukatının Önemi

Kooperatif hukukundan kaynaklanan problemlerde avukata başvurmanız sizler açısından büyük hukuki kolaylıklar getirecektir. Kooperatif hukukunda uzmanlaşmış iyi bir avukat, hukuki meselenizin çözümü konusunda atılması gereken adımların neler olduğunu belirler, mağduriyetlerinizi gidermek için hukuksal kanalların işleyişini hızlandırır ve hak düşürücü sürelerden dolayı mağdur olmamanız adına işlemleri zamanında yapar. Bunun yanında kooperatif avukatı, hukuki ihtilaf olmasa bile ana sözleşmenin hazırlanması, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi, yönetim kurulunun belirlenmesi gibi çeşitli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla hukuki danışmanlık vazifesi görür.


Bu Makaleyi Paylaş