Şirket Avukatı

Şirket Avukatı

Ticaret şirketleri; Türk Ticaret Kanunu’nda da belirtildiği gibi anonim, limited, komandit, kolektif ve kooperatif şirketlerden ibarettir. Şirket avukatları ise özellikle sermaye şirketlerine yani anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hukuki destek sunan ve danışmanlık hizmeti veren hukukçulardır.

Gelişen ekonomik sistemimizde iş dünyasının kapladığı alan giderek büyümekte ve şirketlere verilen önem de gün geçtikçe artmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak Yeni Türk Ticaret Kanunumuz 2011 yılında yürürlüğe girmiş ve çok geniş kapsamlı reformları beraberinde getirmiştir.

Şirket işlemlerinin prosedürlere bu kadar tabi olmasının nedeni; ticari hayatın ve ekonominin daha kontrollü seyretmesini sağlamak ve bu prosedürlerin resmi şekilde yapılmasını sağlayarak düşünme payı bırakmak istenmesidir.

Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanununun çeşitli hükümleriyle ticari hayatın hızlandırılması amacıyla kanun metninde belirtilen kişi veya şirketler, bazı hukuki prosedürlerden muaf tutulmuş ve bazı konularda mağduriyetlerinin daha hızlı giderilmesi sağlanmıştır.

Şirket Avukatı Ne Yapar

 • Bir ticaret şirketinin kuruluşundan tasfiyesine kadar bütün hukuki prosedürlerde hukuki yardım sağlar,
 • Sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür,
 • Şirketin yaptığı ve kendisinden yarım istenilen tüm sözleşmeleri düzenler veya kontrol eder,
 • Şirket birleşmesi veya devralınması gibi konularda teknik pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışır ve birleşmenin ya da devralmanın hukuki zeminini oluşturur,
 • Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanmasını ve Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun yapılmasını sağlar,
 • Hukuki danışmanlık vererek şirketin ihtiyaç duyduğu hukuki bilgileri onlara aktarır,
 • Şirket aleyhine açılmış davaları takip eder veya şirket lehine dava açar,
 • Şirketin vergiyle ilgili sorunlarını gidermeye çalışır veya bu tür sıkıntıların yaşanmaması için hukuki denetim yapar,
 • Şirket alacaklarını tahsil etmek veya mahkeme ilamlarını yerine getirmek için icra kanalına başvurur,
 • Şirketlerin tür değiştirme işlemlerini yürütür ve bu konuda hukuki zemin oluşturur.
 • Haksız rekabetin önlenmesine için gerekli işlemleri yürütür ve ortaya çıkan zararların giderilmesini sağlamaya çalışır.

Şirket Avukatının Önemi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hem ticari ve ekonomik hayat için hem de sermaye sahipleri ve ticari şirketlerin muhatapları için ticaret hukuku oldukça önemlidir. Bu önem beraberinde bir kontrol mekanizması geliştirmiş ve bazı prosedürleri çok çetrefilli hale getirmiştir. İyi bir şirket avukatı, şirket yöneticileri veya sahipleri için oldukça karmaşık görünen bu hukuki prosedürleri yerine getirir ve bunun yanında şirketin hukuki temsilciliğini yapar.

Ticaret hukukunun kapsamı oldukça geniştir ve kanundaki hükümlerin birçoğu emredicidir, bu sebeple kanunda belirtilen usullerin izlenmesi, sürelerin kaçırılmaması ve bunun gibi birtakım teknik bilgilere hâkim olunması gerekmektedir. Bu teknik bilgilerin bilinmesi iyi bir mesleki bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Şirket avukatının devreye girmesini gerektiren koşullar bunlardır; yani şirket avukatları şirketi yönetenlerin bir anlamda pusulasıdır, izlenmesi gereken hukuki yolları ve yönü tayin ederler.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Sadece yurt çapında değil yabancı ortaklarla ve başka ülke pazarlarında da faaliyet gösteren şirketlerin, ilişkilerini ve hukuki durumlarını düzenleyen hukuk alanıdır. Özellikle son yıllarda şirketler gittikçe hacim genişletmekte ve başka pazarlarda da etkinlik göstermektedir. Bu durum uluslararası ticaretin düzenlenmesini daha fazla ihtiyaç haline getirmiş ve uluslararası ticaret hukuku gittikçe bu ihtiyaca paralel olarak gelişmiştir. Bu alanda hem uzmanlaşmış az sayıda avukatın olması hem de uluslararası hukuk alanında tecrübeli avukat bulmanın zor olması nedeniyle şirketler için uzman bir uluslararası ticaret avukatı bulmak hiç de kolay değildir..

Proaktif Hukuk bürosu 2001 yılından beri faaliyet gösteren büyük bir hukuk bürosudur. 5 farklı dilde şirketlere hukuki destek vermekte ve uzman uluslararası ticaret avukatlarıyla büyük başarılar kazanmaktadır. Birçok büyük şirketle çalışan büromuz, müvekkil firmaların memnuniyetini referans olarak göstermektedir.  Müvekkil adaylarımız bizimle irtibata geçebilir ve bizimle ilgili daha fazla bilgi edinip kafalarındaki soru işaretlerini yok edebilirler.


Bu Makaleyi Paylaş